Terms and Conditions

("Locciline.Net") tamamen ücretsiz ve bilgi amaçlı bir yazılımdır. Gerçeğe en yakın değerleri gösterir. 


Sorgulama yaptığınız web site adı veri tabanına kayıt yapılır. Sitenizin değerini buradan sürekli güncelleyebilirsiniz.


Sorgulamada terör ve cinsel içerikli sitelerin sorgulaması yasak ve engellidir.


Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.


Sitemin değeri ne kadar eder, seo analiz aracı, site parasal değeri,locciline.net.


SEO Nedir?

“SEO” (Search Engine Optimization), kısaltmasıdır. Arama motorları SEO işlemleri ile web sitelerini daha kolay bir şekilde taraması için yapılan teknik kriter düzenlemelerdir. (Search Engine Optimization) Türkçe de Arama motoru optimizasyonu demektir.


SEO, bir web sitesi hakkında arama motorları için yapılan tüm iyileştirme çalışmaları olarak tanımlanabilir. Arama motoru optimizasyonu yani SEO ile amaç web sitesinin değerini artırarak arama motorunda daha üst sıralara çıkması ve dolayısı ile site ziyaretçi sayısının artırılmasıdır.


SEO,arama motorlarına yönelik yapılan iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarıdır. Site içi ve site dışı SEO olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arama motorlarında yükselmek adına yapılan işlemlerin tamamını kapsamaktadır.


SEO, Arama Motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.


SEO’nun temel amacı, açılımı itibariyle “Arama Motoru Optimizasyonu” yani Arama Motorlarında üst sıralarda listelenmektir. Bu amaç da, sitelerde yer alan bilgi, hizmet veya satışların daha fazla ilgili kitleye ulaştırılmasını sağlamaktır.


SEO; sitelerin doğal yollarla ulaşamayacakları web popülerliğine, doğal görünen yöntemler kullanarak ulaşma sanatıdır. Bu web popülerliği, beraberinde Google sıralama artışını da getirmektedir.


SEO İnternet reklamcılığının en prestijli ve getirisi yüksek pazarlama stratejisidir.


SEO Nasıl Yapılır ? – Popülarite

SEO bir nevi doğal bir popülarite sağlama sanatıdır. Bu popülariteyi en doğal yollarla sağlayan uzmanlar ise en iyi SEO Uzmanları sayılırlar.


Popülarite kelimesini web dünyası için meşhur olmak kelimesiyle ifade edebiliriz. Google da üst sıralarda listelenmek en iyi reklam türüdür. Ancak üst sıralarda listelenmek aslında reklam yapmakla mümkün olmaktadır. Kısaca sitenizi popüler hale getirmek için yaptığınız tüm tanıtım ve reklamların sonucu olarak siteniz üst sıralara yükselmektedir.


Google, bir sitenin popüler olmaya başladığını, ziyaretçi sayısının düzenli artışından ve site hakkında yapılan link ve bilgilendirme paylaşımlarından anlamaktadır. Bu paylaşımların kanalları ve sayısı arttıkça popülarite daha doğal ve sağlam bir yapıya kavuşmaktadır.


Bir sitenin popülaritesi, açıldığı andan itibaren dikkate alınarak gelişimi değerlendirilir ve arama motoru sonuçlarına doğrudan yansıtılır.


SEO Nasıl Yapılır ? – Doğallık

Doğallık, SEO çalışmalarındaki anahtar kelimedir. Google’ın yükseltme mantığı doğal bir popülarite esasına dayanmaktadır. Bu doğal popülarite anlayışı içerisinde yapay durumlar fark edilir ve dikkate alınmazlar. Bu yapay çalışmaların sayıca fazla olması dikkate alınmamasının yanı sıra olumsuz olarak dikkate alınır ve sıralamaya bu olumsuz etki yansıtılır.


Doğal popülarite anlayışı içerisinde, yapılan paylaşım ve tüm SEO Çalışmaları, site sahibinin bilgisi dışında yapılan çalışmalar olarak görülmelidir. Bu sayede kullanıcıların siteyi faydalı bularak çeşitli paylaşımlarda bulunduğu izlenimi doğmaktadır.


Sitedeki bir makalenin forumlar, bloglar ve sosyal medya gibi SEO’ya katkı sağlayan ortamlarda paylaşılması, kullanıcı eliyle yapılıyormuş izlenimi taşımalı ve sitelerin kullanıcıya gerçekten hizmet eden faydalı siteler olduğu olgusu oluşturulmalıdır.


Doğallık algısının temelini oluşturan en önemli özellik çeşitliliktir. Tek elden yürütülen çalışmaların doğal görünmemesinin sebebi budur. Bu sebeple yapılan çalışmaların yapısı, zamanı, uygulama biçimi ve sayısı gibi kriterlerin çeşitlilik arz etmesi sitenin doğal ve kalıcı yükselmesini sağlamaktadır.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


("Locciline.Net") is completely free and informational software. It shows the closest real values.

Registration is made to the website name database you are inquiring about. You can constantly update the value of your site here.

It is forbidden and disabled to query terrorism and sexual content sites in interrogation.

You can use it as you wish.

How much is my site worth, seo analysis tool, site monetary value, locciline.net.

What is SEO?

“SEO” (Search Engine Optimization) is short for. Search engines are technical criteria made to crawl websites more easily with SEO processes. (Search Engine Optimization) means Search engine optimization in Turkish.

SEO can be defined as any improvement work done for search engines about a website. Search engine optimization, in other words, the aim of SEO is to increase the value of the website and increase its number of visitors to the search engine.

SEO is the improvement and optimization studies for search engines. It is divided into two as in-site and off-site SEO. It covers all of the transactions made for the promotion of search engines.

SEO covers the work done to get sites or pages to the top in Search Engines.

The main purpose of SEO is “Search Engine Optimization”, in other words, to be listed at the top in Search Engines. This aim is to ensure that information, services or sales on the sites are delivered to more relevant audiences.

SEO; It is the art of reaching the web popularity that sites cannot naturally reach by using natural looking methods. This web popularity brings with it Google ranking increase.

SEO is the most prestigious and profitable marketing strategy of Internet advertising.

How is SEO Made? - Popularity

SEO is a kind of natural popularity art. The experts who provide this popularity in the most natural way are considered the best SEO Professionals.

We can express the word popularity with the word being famous for the web world. It is the best type of advertising to be listed on Google. However, it is possible to be listed at the top by advertising. In short, your site rises to the top as a result of all the promotions and advertisements you make to make your site popular.

Google understands that a site has become popular, with a steady increase in the number of visitors and links and information posts about the site. As the channels and number of these shares increase, the popularity becomes more natural and solid.

The popularity of a site is evaluated from the moment it is opened, its development is evaluated and directly reflected in the search engine results.

How is SEO Made? - Naturalness

Naturalness is the keyword in SEO work. Google's upgrade logic is based on a natural popularity. In this natural sense of popularity, artificial situations are noticed and are not taken into account. In addition to not taking into account the high number of these artificial studies, they are considered negatively and this negative effect is reflected in the ranking.

In the sense of natural popularity, the sharing and all SEO Works should be seen as works done without the knowledge of the site owner. In this way, the impression arises that users find the site useful and make various posts.

Sharing an article on the site in environments that contribute to SEO such as forums, blogs and social media should have the impression that it is done by the user and the fact that the sites are really useful sites that serve the user should be created.

The most important feature that forms the basis of natural perception is diversity. This is the reason why one-handed studies do not seem natural. For this reason, the diversity of criteria such as the structure, time, application form and number of the studies provides the natural and permanent rise of the site.